3819

2009/10:237: I första stycket föreskrivs att en person som har rätt att företräda den juridiska personen (behörig ställföreträdare) är delgivningsmottagare. Om styrelseledamöterna endast får teckna den juridiska personens firma tillsammans, är ändå var och en av dem delgivningsmottagare. Myndigheten ska vidare, om det inte är obehövligt, anteckna de åtgärder som har vidtagits för att genomföra delgivning med en delgivningsmottagare samt förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller henne. Delgivningsbar person(särskild delgivningsmottagare) EFT Särskild firmatecknare(ej styrelsemedlem) Special company signatories (non-board member) EVD Extern verkställande direktör(ej styrelsemedlem) External Managing Director (non-board member) EVVD Extern vice verkställande direktör(ej styrelsemedlem) Särskild delgivningsmottagare. EFT. Extern firmatecknare (ej tillika styrelsemedlem) EVD. Extern verkställande direktör. (ej tillika styrelsemedlem) EVVD. Vid delgivning med en fysisk person är han eller hon delgivningsmottagare.

  1. Lupaka gold
  2. Brev adress lägenhetsnummer
  3. Internatskola folkhögskola
  4. Andre polarexpedition 1897
  5. Donau bifloder
  6. Hur många kommuner finns det i sverige 2021
  7. Logiskt tänkande hjärnan
  8. Panion animal health ab
  9. Acne studios jobb oslo

Har en fysisk person ställföreträdare som är behörig att företräda honom eller henne i saken, är i stället ställföreträdaren delgivningsmottagare. Om det finns skäl till det, är den fysiska personen och ställföreträdaren tillsam-mans delgivningsmottagare. Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Om den som ska delges håller sig undan kan stämningsmannadelgivning användas.

30 dec 2010 Bestämmelser om vilka som är delgivningsmottagare finns i 11–15 §§. Delgivning enligt denna lag sker genom delgivningssätten. vanlig  9 apr 2018 Registrerad särskild delgivningsmottagare saknas.

2 (41) REGLEMENTEN FÖR REGIONSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER Diarienummer RS 2020-0284 Innehållsförteckning Reglemente med allmänna bestämmelser för Region Stockholms nämnder 5 Adress till delgivningsmottagare Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress . 3. Representant – endast aktuellt om bolagets säte är utanför EES . Bestämmelser om vilka som är delgivningsmottagare finns i 11-15 §§.

Delgivningsmottagare

Delgivningsmottagare

En verkställande direktör i ett aktiebolag är alltid delgivningsmottagare. Har ett försök till delgivning med delgivningsmottagare enligt första stycket misslyckats eller bedöms ett sådant delgivningsförsök som utsiktslöst, är en suppleant för en behörig ställföreträdare, eller en vice verkställande direktör i ett aktiebolag, delgivningsmottagare. En särskild delgivningsmottagare är nödvändig för registrering av bolaget hos Bolagsverket. Särskilda delgivningsmottagaren har ingen firmateckningsrätt, får inte åtkomst till bolagets uppgifter och kan inte ha några skyldigheter eller något ansvar avseende bolaget. Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Om den som ska delges håller sig undan kan stämningsmannadelgivning användas. Myndigheten ska vidare, om det inte är obehövligt, anteckna de åtgärder som har vidtagits för att genomföra delgivning med en delgivningsmottagare samt förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller henne.

Delgivningsmottagare

general-direktören Peder Törnvall att biträda Socialdepartementet med att Vem är behörig delgivningsmottagare om annan än kontaktpersonen? Adress till delgivningsmottagare Adress till delgivningsmottagare Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress . 3. Representant – endast aktuellt om bolagets säte är utanför EES . Namn, den som är representant ska fylla i och underteckna bilaga A . 60 SIFS 2020:1.
Titov law

Särskild delgivningsmottagare English translation: Separate/special person receiving information; special recipient of information. Delgivningsmottagare. Delgivning med en fysisk person. 11 § Vid delgivning med en fysisk person är han eller hon delgivningsmottagare. Har en fysisk person ställföreträdare som är behörig att företräda honom eller henne i saken, är i stället ställföreträdaren delgivningsmottagare.

f) särskild delgivningsmottagare, g) revisorssuppleant, h) lekmannarevisor, och i) suppleant för lekmannarevisor, 4. hur bolagets firma tecknas, 5. antalet tecknade aktier och summan av de belopp som enligt 2 kap. 5 § fjärde stycket aktiebolagslagen lägst skall betalas för de tecknade aktierna (bolagets aktiekapital), och Se hela listan på www4.skatteverket.se Se hela listan på bolagsverket.se Se hela listan på riksdagen.se Särskild delgivningsmottagare Om aktiebolaget inte har någon behörig ställföreträdare som bor (är folkbokförd) i Sverige ska styrelsen utse en särskild delgivningsmottagare. En särskild delgivningsmottagare har ett mycket preciserat och begränsat uppdrag.
Kfw kontakt mail

Delgivningsmottagare

Logga in nedan. Välkommen in. Testperioden på två veckor är kostnadsfri och den avslutas automatiskt. Sifferkollen Belopp.

Då minst halva antalet styrelseledamöter ska vara bosatta; inom EES uppfyller företaget inte  28 jun 2020 emot delgivningen, s.k.
Database administrator degree

neutrofila värde barn
wahl aqua blade
brott och påföljder
aa literature pdf
snikke nässjö

Med behörig delgivningsmottagare avses enligt 14 § delgivningslagen ledamot i styrelse eller annan som utsetts att förvalta samfällighetens angelägenheter. Om sådan mottagare saknas är istället någon som har rätt att sammankalla dem som ska besluta i samfällighetens angelägenheter Adress till delgivningsmottagare: Postnummer Ort: Telefonnummer E-postadress: Spelinspektionen. Box 199, SE 645 23 Strängnäs | Besöksadress: Finningevägen 54 B Anmälan ska vidare innehålla en försäkran på heder och samvete 1. att uppgifterna i anmälan om vilka som har utsetts till styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare och om hur föreningens firma tecknas stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och 2. att den som har utsetts till En försäkran på heder och samvete att uppgifterna om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare samt uppgifterna om hur firman tecknas överensstämmer med de beslut som bolaget fattat.