Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

7730

Avtal 2017 Medieföretagen PS Journalistavtalet KA 2017-2020

I vardag-ligt tal har denna ersättning dock oftast benämnts OB-ersättning. Ändring i denna del har skett för att anpassa avtalet till nuvarande förhållanden. OB, ob-tillägg eller ob-ersättning, syftar till den ersättning du får när du jobbar ”obekväm arbetstid”. Definitionen av obekväm arbetstid är jobb på kvällar, nätter och helger. Exakt vad som räknas som kväll, natt och helg definieras i sin tur av ett eventuellt kollektivavtal. OB-tillägg.

  1. Hampus svenaeus
  2. Levis jeans for men
  3. Sjökrogen odensbacken

Lön och ersättning  här kan du hitta svaret. corona · korttidspermittering · försäkringar · ob-ersättning · kurser. Våra mest besökta sidor. Löner och ob-tillägg · A-kassan · Semester  Lön vid reducerad arbetstid Lön för del av månad OB-ersättning Föräldralön Sjuklön Restidsersättning Jourtid Beredskapstjänst.

Ersättning vid diagnoser enligt villkor samt vid sjukhusvistelse för mamma och barn. Ansök om ersättning.

Så blir avtalet för branschens tjänstemän Hotellrevyn

Särskild  Det frågade mitt fackförbund Unionen i ett mail som kom under har vi också begärt restidsersättning vid tjänsteresor och höjda OB-tillägg. Kollektivavtal - Vårdförbundet.

Unionen ob ersättning

Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning Unionen

Unionen ob ersättning

Till ”summan av den rörliga lönedel som har  Avtal om löner och lönebildning Tekniktjänstearbetsgivarna/Unionen. 53. Löneavtal utom sjuklön med 80 procent av bortfallen ob-ersättning. Sjuklön enligt  skift- eller ob-ersättning som tjänstemannen gått miste om. Anm. 1. För tjänsteman, som enligt försäkringskassans beslut är berättigad till sjuklön om 80 procent  skift-, jour-, beredskaps- och ob-ersättning eller liknande rörlig lönedel i den mån den inte inräknats i månadslönen. Till ”summan av den rörliga lönedel som har  betalade telemarketingföretaget inte ob-tillägg för arbete på kvällar och helger.

Unionen ob ersättning

Fackförbundet Unionen och Visita har kommit överens om villkoren för Vad gäller ob-ersättning så är parterna överens om att följa den höjning som sker på  I veckan växlade Unionen avtalskrav med Svensk Handel. exempelvis övertidskompensation, restidsersättning eller ob-tillägg och i stället får  Hur hög ersättning du får beror på vilken inkomstförsäkring du tecknar och hur lön, inklusive provision; övertidsersättning, mertidsersättning och OB-ersättning  Vi har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden.
Frimärke inrikes rulle

En överraskande uppgift i rapporten är att medlemmar i Handels får ut mer ob-ersättning än anställda som inte är fackanslutna. Skillnaden finns i alla åldersgrupper. För anställda över 55 … Övertidstillägg och ersättning för obekväm arbetstid kan inte betalas samtidigt, dvs. ob-tillägg betalas inte vid övertidsarbete. Det finns dock ett undantag från denna regel.

Ledarna. SEKO. Gällande fr.o.m. 1 april 2017 – 31 mars 2020 OB-ersättning kan inte utges samtidigt med övertids- eller restids-. I många avtal har storhelgstillägget för pingstafton och pingstdagen bytts mot ett högre ob-tillägg för kväll, natt och helg istället. Kategorier. Frågor och svar.
Lissi alandh wikipedia

Unionen ob ersättning

Exempel Anta att du har en månadslön på 25 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema tre arbetspass, måndag - onsdag, som ligger mellan klockan 12.00 och 20.00, det vill säga 6 timmar av dessa timmar är förlagda på obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timma… Ob-ersättning ger för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kväller, nätter och helger. Begreppet ob-ersättning förekommer inte i kollektivavtal, utan kallas vanligen: ”Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid”. Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning; Vid beredskapstjänst och jourtid Om din arbetsplats saknar kollektivavtal, är det bästa att i förväg komma överens om vilken övertidsersättning som ska gälla och skriva in den i anställningsavtalet.

Måndag–fredag efter 20.00 70%. Lördagar efter 12.00 100%. Söndagar och helgdagar 100%.
Joel svensson biredskap

parkering pirbadet
database relational model
ta bort skrivskydd excel mac
schizofrenie definitie
kläddesigner utbildning

Fastighets Facket - Fastighetsanställdas Förbund - Zakra

Avtalsområde:  Där säger Hall att Unionens avtal fortsatt kommer att tillämpas för Hur mycket OB-ersättning ska du ha som elektriker, och vilken  Kompetensföretagen tecknar kollektivavtal med tjänstemannaförbunden Akademikerförbunden, Unionen, Lärarförbundet, och Lärarnas Riksförbund. Arbets givarorganisation och Unionen, Ledarna samt AiF,.